Som virksomhed har du brug for en bogholder, der forstår dig og din virksomhed. Jeg har stor erfaring og viden indenfor revision og regnskab, og kan løse alle de problemstillinger en virksomhed kan opleve. Jeg engagerer mig i jeres virksomhed og sørger for at i kan fokusere på at drive virksomhed mens jeg sørger for at der er styr på regnskabet. Jeg er bogholder i Aalborg, men arbejder gerne over hele landet.

Min rolle vil typisk bestå af følgende opgaver.

 • Sparingspartner på regnskab og økonomi
 • Hjælp til at forstå regnskabet
 • Praktisk regnskabsarbejde

Det praktiske arbejde udføres løbende og er typisk almindelige regnskabsmæssige opgaver som eksempelvis:

 • Bogføring
 • Moms
 • Løn
 • Debitorstyring, fakturering, bogføring og rykkerprocedure
 • Betalinger til kreditorer
 • Bankafstemninger, måneds samt kvartalsbalancer
 • Månedsrapportering og budgetopfølgning

ApS og A/S

Som ansvarlig for jeres regnskab er min opgave også at klargøre jeres regnskab til revision og sørge for at alt er klart og nemt for revisoren at gå til. Dette arbejde indbefatter blandt andet følgende opgaver:

 • Klargøring af revisormappe til revisoren
 • Overslag på slutskat for indkomståret
 • Udarbejdelse af årsrapport i udkast
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Udarbejdelse af kapitalejernes selvangivelser

Personligt ejet

Som ansvarlig for jeres regnskab omfatter mit arbejde blandt andet følgende opgaver:
 • Overslag på slutskat for indkomståret – skatteoptimering
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Udarbejdelse af skatteregnskab
 • Skatteberegning og indberetning af Oplysningsskema
 • Regnskabsgennemgang og rådgivning